Generalforsamling 2012 i Sunds Venstre

28. maj 2017

Forleden gjorde 20 Venstrefolk i Sunds status ved generalforsamlingen på Søgården i Sunds.

Det har været et spændende år for det politiske Danmark. Venstre fik et flot valg, og gik frem. Vores kandidat Kristian Jensen fik et rigtig godt valg med 17.362 personlige stemmer. Kristian Jensen bestrider både posten som Næstformand for Venstre og er fortsat gruppeformand for Venstre lød det bl.a. fra afgående formand Michael Krejberg i beretningen

Der var også ros til Venstres leder Lars Løkke Rasmussen for at være trådt i karakter som statsminister, og anvist holdbare løsninger. Venstre arbejder på at genvinde ledelsen at Danmark med Lars Løkke i spidsen.

Herning kommune fik også stor ros for udbedringen af Hollingholtvej. ?Det er nu en fornøjelse at færdes på denne vej.? Kommunen har også søsat en ny struktur for daginstitutioner i Sunds i samarbejde med byens børnehaver. Det betyder bl.a. at Sunds fra august får 12 vuggestue pladser. Det koster lidt mere for kommunekassen, men til gengæld kan vuggestuen måske være fast gæstehus/ plads ved sygdom eller spidsbelastning i dagplejen. Det fordre selvfølgelig en vis parathed hos de forskellige personalegrupper, for at udnytte ressourcerne optimalt lød det også.

En enkelt løftet pegefinger blev det også til, da formanden omtalte problemer med afledning af vand fra markerne. Det gav anledning til knubbede ord fra flere fremmødte. Gårdejer Jørn Willumsen mente ikke politikerne havde helt styr på hvad der forgik. Venstres byrådsmedlem Søren Peder Jensen gjorde opmærksom på at emnet havde været grundigt behandlet både i Teknik og Miljø udvalget og på gruppemøderne i Venstre. Formand Michael Krejberg ønskede at man skulle kigge fremad og holde kommunen fast på en bedre oprensning i fremtiden.

På kommuneforeningens generalforsamling skal der vælges spidskandidat til venstres liste ved kommunevalg 2013. Generalforsamlingen blev spurgt om man kunne bakke Lars Krarup op som spidskandidat. Her lød et entydigt ja fra forsamlingen.

Venstres byrådsmedlem i Sunds kom i sit indlæg nærmere ind på skole og daginstitutions området og kastede flere spørgsmål ud til forsamlingen. Der blev også tid til en kort arbejdsdrøftelse af Fem sigte linjer som partiet Venstre vil bruge tid på det næste års tid.

Der er 101 medlem i Sunds, men det ser ud til at flere igen har fået lyst til at være medlem idet nye har meldt sig ind nu. Bestyrelsen har lavet et link på hjemmesiden www.sunds.venstre.dk hvor man selv kan melde sig ind.

Der var udskiftning i bestyrelsen da Niels Dalbjerg, Keld Pedersen og Michael Krejberg ønskede en pause.

Ny formand for Venstre i Sunds blev Allan ?Mikkel? Mikkelsen som er major i flyvevåbnet. Genvalgt blev Erik Nielsen og nyvalgt blev Allan Leth, Kaj Klaris og Erling Jensen.


Beretning 2012 Venstre i Sunds.

Venstre 28. maj 2017

Endnu et år er gået, og der er unægtelig sket forandringer i det politiske Danmark siden sidste generalforsamling.
Jeg vil begynde beretningen her fra det lokale hjørne og så bevæger vi os længere omkring senere.
Omfartsvejen og broerne.
Omfartsvejen begynder at tage form og selve vejkassen er snart færdig, så asfalt arbejdet kan begynde engang i foråret eller til sommer.
Broerne over Alhedestien og Hollingholtvej står færdige og blev taget i brug…
LÆS MERE