Besøg på flyvestation Karup

28. maj 2017

 

Som annonceret på hjemmesiden, havde jeg arrangeret et besøg på Flyvestation Karup.

Seniorsergent Frank Larsen, én af mine medarbejdere, gav de 28 fremmødte en god oplevelse, hvor vi fik set Hundetræningscentret, brandstationen og så selvfølgelig forsvarets nyeste helikoptere – EH101.

Alle deltagerne fik lejlighed til at komme op i helikopteren, og opleve hvordan der er inde i sådan en stor helikopter.

Frank Larsen har stor erfaring med at give rundvisninger, idet han årligt har ca. 5.000 personer på rundtur. Frank havde da også meget at fortælle om flyvestationens historie, og om de enkelte enheder på flyvestationen, herunder helikopterenhederne. Selvom Frank gerne taler meget og længe, var der stor spørgelyst blandt de fremmødte. 

Undervejs blev turen afbrudt for en gang lasagne i messen. 

Alle nød det gode måltid, og snakken gik ivrigt under middagen.

Det var en vellykket aften, som alle deltagere udtrykte tilfredshed med. 

Næste arrangement i Vælgerforeningen er Vinsmagning. Sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag d. 7. november. Invitation vil blive udsendt senere, så hold øje med hjemmesiden – og din e-mail hvis vi har din e-mail adresse.