Camilla Bøgelund Bech

10. oktober 2017

Hvem er

Camilla Bøgelund Bech? 

 

40 år.

Gift med Martin

Mor til tre drenge på 10, 12 og 14 år.

Selvstændig/medejer med firmaet

Midtjysk Festudlejning

Ansat Midtjysk Festudlejning 2006

Sygeplejerske Viborg Sygehus 2001

Uddannet sygeplejerske 2001

 

Medlem af forældrebestyrelsen i

Børneliv 2009-2016

Bestyrelsesmedlem Herning Krisecenter

2014-

Formand Ladies Circle Herning

2016-2017

 

Byrådsmedlem siden 2014

Social- og Sundhedsudvalget

 

                                           

Camilla Bøgelund Bech

Sunds Hovedgade 42

7451 Sunds

Mobil: 22 77 52 44

Mail: byrbb@herning.dk

 

 

Stem personligt på

 Camilla Bøgelund Bech Liste V nr. 22

Hvad er vigtigt at arbejde for?

 

Høj kvalitet i skoler og dagtilbud, med kompetente voksne, der er med til at sikre, at alle børn trives, udvikles og udfordres fagligt i et godt og sammenhængende børneliv, så vi uddanner glade og kompetente børn.

 

Kvalitet og faglighed i top på vores ældrecenter og i hjemmeplejen med fortsat udvikling af vores akutteam.

 

Fokus på at skabe bedre vilkår for den stadig større gruppe af demente.

 

Forebyggelse og sundhedsfremme skal prioriteres højt.

 

Udvikling af idrætsfaciliteter rundt i hele vores kommune, sikre at alle borgere har mulighed for at dyrke idræt og foreningsliv.

 

Herning skal fortsat have fokus på høj erhvervsvenlighed med hurtig og effektiv sagsbehandling.

 

Samarbejde, udvikling og tryghed

 

------------------------------------------------

I mit fremtidige Byrådsarbejde vil jeg med udgangspunkt i de erfaringer jeg har fra mit eget liv, som mor til tre drenge, selvstændig og aktiv bruger af mange af de tilbud vi har i kommunen (skole, fritidstilbud, kultur mm.) og mine fire år som byrådspolitiker, fortsat engageret arbejde for, at skabe gode rammer for borgere i hele kommunen. Kommunalpolitik også med lokalt fokus – nærhed, tillid og dialog med borgerne.