Formandens beretning for 2018

26. marts 2019

Formandens beretning for 2018.

 

Vi startede 2018 med Generalforsamling, som blev afholdt hos M-Metal på Drejervej.

Jeg er glad for, at det er lykkedes for os at holde Generalforsamling ved lokale firmaer flere år i træk.

Vi er med til at sætte fokus på et lokalt firma, som får lejlighed til at slå dørene op, vise rundt og fortælle om virksomheden.

For mange medlemmer er det først gang de ser virksomhederne indefra.

Og så gør det da ikke noget, at virksomheden sponserer en kop kaffe. Det betyder, at medlemmerne ikke skal til lommere, når de deltager i Generalforsamlingerne.

Jeg ved også, at virksomhederne sætter pris på et besøg af os lokale borgere.

På sidste års Generalforsamling fik vi på ørerne af Niels Østergaard for at ikke synge en sang. Derfor havde vi så i år en sang da vi startede.

Vi forventer selvfølgelig, at Niels sørger for en forsanger til vores Generalforsamlinger, det kan ikke garanteres, at der er en ærlig sangstemme i bestyrelsenJ

 

For nogle år siden, da den daværende formand for Kommuneforeningen Christian Aagaard besluttede at han ikke genopstillede, fik jeg en del opfordringer til at stille op som formand.
Jeg følte mig ikke klar til den rolle, og undlod at stille op.

På Generalforsamlingen blev Martin Damholt valgt som ny formand.

Martin gjorde et godt stykke arbejde som formand igennem et par år. Men i 2018 valgte han at ikke genopstille.


Denne gang var opfordringerne til mig om at stille op mange og massive. Efter moden overvejelse stillede jeg op.
Vi var to kandidater.

Jeg fik et fint stemmetal, men Søren Meldgaard blev valgt som ny formand for Kommuneforeningen.

Søren Meldgaard har gjort det super godt som formand. Ved sin side har han haft Hans Kjærsgaard som næstformand. Hans har en livslang erfaring på området, og er særdeles respekteret alle steder.

Med den nye formand er der kommet nye tiltag. Søren er meget aktiv og visionær som formand.

Et nyt tiltag er, at Kommuneforeningen har nedsat et Aktivitetsudvalg.
Vi har i mange år haft 6 Politiske Netværk, nemlig

·        Beskæftigelse,

·        Byplan,

·        Børn og Familie,

·        Kultur og Fritid,

·        Social og Sundhed og

·        Teknik og Miljø.

de fleste netværk havde tabt pusten, og havde svært ved at tiltrække medlemmerne til deres arrangementer. Eneste netværk som har medvind er Byplan. Derfor valgte vi at lade Byplan køre videre uændret, men de 5 andre netværk nedlagde vi.

Meningen er, at Aktivitetsudvalget kan afholde arrangementer på tværs af områderne som netværkene tidligere varetog og på tværs af vælgerforeningerne.
Dermed vil alle arrangementer blive udbudt til alle medlemmer.

Jeg blev af Kommuneforeningens bestyrelse valgt til formand for Aktivitetsudvalget.

Aktivitetsudvalget har afhold Nytårskur i starten af 2019. Et rigtig godt arrangement med ca. 75 deltagere. Og der blev for nyligt afholdt Borgermøde omkring emnet Sundhedsreform og Regioner.

Aktivitetsudvalget arbejdede Ultimo 2018 intenst på at afholde et møde om EU.
Men alle de personer vi kontaktede med forslag om at indgå i et panel var optaget. Vi forsøgte bl.a. Lykke Friis, Søren Gade og Morten Løkkegaard, men altså uden held.
Vi forsøgte så at arrangere en aften med tema BREXIT, hvortil vi inviterede en række organisationer og virksomheder til at deltage, bl.a. Landbrug & Fødevarer, Dansk Fiskeriforening, Arla Foods, Danish Crown, EU Kontoret i KBH og Dansk Industri.

Men vi måtte erkende, at det var umuligt at få et arrangement op at stå så sent på året.

Tilbage til vores egen vælgerforening:

Som vanligt havde vi Grundlovsmøde som blev holdt hos Hanne og Niels Østergaard. Til Grundlovsmødet havde vi inviteret tidl. Statsministerfrue (og kendt danser): Anne-Mette Rasmussen. Og vi havde inviteret Politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen.
Kort tid inden Grundlovsdag blev Jakob så Miljø- og Fødevare Minister. Det var godt for Jakob og for Danmark, men skidt for vores vælgerforening.

Heldigvis havde Jakob sat sin sekretær til at hjælpe os med at finde en anden taler. Og vi var heldige at få Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen til at tale.

Så vi endte med at få en rigtig god Grundlovsdag, med to gode taler.
De deltagere jeg talte med var enige om, at bestyrelsen – igen - havde lavet et godt arrangement.

Vi har ikke haft yderligere arrangementer i Sunds Og Omegn Venstre i 2018. Men når en vælgerforening i Kommunen, eller Aktivitetsudvalget, arrangerer noget, så bliver alle andre inviteret. Så der har været flere tilbud.

Jeg tror i øvrigt, at vi i efteråret havde en fornemmelse af, at valget nærmede sig hastigt. Derfor var vi lidt tilbageholdende med at lave arrangementer.

I forbindelse med en ny valgperiode i Byrådet er der en række udvalg og opgaver der skal besættes.
En opgave der skal udpeges folk til er opgaven som valgtilforordnede.
Der har hidtil været 6 valgtilforordnede i Sunds, 1 fra Socialdemokratiet og 5 fra Venstre, hvoraf den ene er Valgformand.
Jeg har i en række år været valgformand, hvilket er en rigtig god opgave som jeg gerne har påtaget mig.

I denne valgperiode er der desværre sket det, at vi er blevet reduceret til 3 Venstrepladser i Sunds.
Der er to årsager hertil: De Konservatives fremgang, hvilket har givet dem den ene plads, og en regnemodel der tager antal afgivne stemmer med.

Det medfører, at der er én færre valgtilforordnet i Sunds. Til gengæld er der en ekstra ansat fra Kommunen.

Vi i bestyrelsen finder alle, at valgdagene er nogle rigtig gode dage.  Vi møder det meste af byen, og alle er i godt humør, selv hvis de skal stå i kø. Så vi er naturligvis ærgerlige over, at vi nu kun har tre pladser.

Men måske valgdeltagelsen og stemmefordelingen i 2021 giver os flere pladser.

Som nævnt gik Byrådet ind i en ny periode i 2018. Både Camilla og Søren Peder blev genvalgt. Så vi kan kun være glade og tilfredse.

At Byrådet er blevet ramt af nogle meget uskønne stridigheder grundet sammenbrud i andre partier er ærgerligt.

Det har givet rigtig megen ævl og kævl, især fra et enkelt Byrådsmedlem som pludselig er modstander af alt hvad Byrådet gør og vedtager. Dette selvom hun tidligere har været med til at vedtage emnerne.

Men, der er jo nogle som mener, at dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Og det bliver da praktiseret til fulde.

Personligt finder jeg det skammeligt, at en politiker kan melde sig ud af sit parti, men blive siddende i Byråd, Regionsråd eller Folketing.
Jeg syntes, at der her er tale om bedrag overfor vælgerne. Det burde være sådan, at kun personlige stemmer kan tages med ud af et parti, partistemmerne bør forblive. Hvis den enkelte herefter har personlige stemmer nok til en plads i Byrådet, Regionsrådet eller Folketinget kunne det måske forsvares at blive siddende. Men alt andet er i min optik bedrageri.

Det er glædeligt, at vi i Venstre ikke har den slags problemer.

 

Tilbage til Sunds.

I har jo nok opdaget på indkaldelsen til i aften, at jeg ikke genopstiller som formand.
Jeg blev valgt som formand i 2012, så efter 7 år på posten er det vel på tide med nyt blod.


Men den primære årsag til, at jeg ikke genopstiller som formand er, at formanden for Kommuneforeningen har bedt mig stille op som næstformand i Kommuneforeningen. Det er en stor tillidserklæring.


Som jeg nævnte tidligere har Hans Kjærsgaard været næstformand en rum tid. Og han er utroligt politisk erfaren og begavet. Så det er ikke uden bæven, at jeg stiller op.
Det er Kommuneforeningens bestyrelse som ved konstitueringen vælger næstformanden. Men der er kommet tommel op fra dem som er blevet adspurgt, så jeg tror på et valg.

Som næstformand indgår man i en lille gruppe bestående af Borgmesteren, formanden og næstformanden.
Desuden mødes man jævnligt med Byrådsgruppen. Så det er en meget spændende udfordring der venter forude.

Som næstformand i Kommuneforeningen skal man selvfølgelig repræsentere alle kommunens 16 vælgerforeninger.

Selvom jeg ved med mig selv, at jeg godt kan holde tingene adskilt, så må der ikke være tvivl om, at formand og næstformand repræsenterer alle vælgerforeninger på lige vis.

Derfor kan jeg ikke være formand her i Sunds Og Omegn, hvis jeg bliver næstformand. Og det er årsagen til, at jeg ikke genopstiller.

Da jeg i sin tid blev foreslået som formand for Sunds Venstre (det var før vi blev lagt sammen med Simmelkær og Ilskov), så havde jeg nogle argumenter imod, at jeg skulle stille op som formand:
Jeg er tilflytter, jeg var ret ny i bestyrelsen og så er jeg ikke landmandJ.

Men de argumenter bed ikke på nogen. Og jeg må erkende, at det har været en spændende opgave, at være formand.
Sjovest er det selvfølgelig når vi får valgt vores Byrådskandidater. Og når der kommer mange til vores arrangementer.

I vil se om lidt, at Kasper stiller op som ny formand. Det har krævet megen overtalelse. Kasper er lige nu på et sted i sit liv hvor arbejdsmæssige forhold kræver rigtig meget af ham. Derfor har han, meget forståeligt, haft store betænkeligheder ved at stille op.

Men jeg håber, at bestyrelsen vil støtte Kasper så meget som muligt i hverdagen. Der står jo ikke nogen steder, at formanden skal lave alt arbejdet.

Jeg vil medgive Kasper min varmeste anbefaling. Han bliver en rigtig god formand.

Hvis jeg bliver valgt, vil jeg fortsætte som menigt medlem af bestyrelsen. Og jeg vil støtte Kasper så meget jeg kan.

Til bestyrelsen vil jeg sige: Tak for samarbejdet de forgangne år.
I skal nogle gange mindes om, at mails fra formanden skal besvares, og jeg har da nogle gange følt mig nødsaget til at uddele elektroniske spark over skinnebenet.
Men I har gjort det godt. Vi kan være tilfredse med de tiltag vi har stået for.

Så tak for hjælpen. Specielt tak til Birgitte, som har valgt at ikke genopstille. Jeg håber du på et senere tidspunkt finder overskud til at tage en tørn mere.

Til vores to Byrådsmedlemmer vil jeg også sige tak, tak fordi I repræsenterer vores byer på bedste vis. I har begge god føling med hvad der rører sig i vores byer, og borgerne har vist Jer tillid, ved at stemme Jer ind i Byrådet endnu engang.

Inden jeg afslutter, så vil jeg da lige minde om, at vi er i et valgår. Vi kender endnu ikke datoen for valget, men vi ved at det er meget snart.
Derfor vil jeg lige nævne et enkelt landspolitisk emne:

Efter valget i sommeren 2015 udpegede Venstres formand og statsminister Lars Løkke Rasmussen fire pejlemærker.

Pejlemærkerne var udtryk for helt klare målsætninger om at rykke Danmark i en bedre retning, som Venstre og regeringen skal måles på. Og Venstre og regeringen har leveret på samtlige pejlemærker.

1. Flere private arbejdspladser
De private arbejdspladser er forudsætningen for vores fælles velfærd og for den nære velfærd hos den enkelte familie. Det er gået i den rigtige retning. Siden valget i 2015 er der skabt 153.100 flere private arbejdspladser.

2. Flere skal forsørge sig selv
Det skal bedre kunne betale sig at arbejde frem for at modtage en offentlig ydelse. Det betyder nemlig færre udgifter til overførselsindkomster, flere skatteindtægter og en bedre livskvalitet for mange mennesker. Siden kontanthjælpsloftet blev indført i april 2016, er antallet af personer i kontanthjælpssystemet faldet med 30.100.

3. Bedre kernevelfærd
Danmark er et stærkt velfærdssamfund. Vi har en udbygget velfærd, der træder til, hvis man eksempelvis rammes af sygdom eller har brug for omsorg eller pleje. Venstre har løftet kernevelfærden markant. Sundhedsvæsenet har samlet set fået tilført over 6 mia. kr. siden 2015, og der er nu 2 mia. kr. ekstra til ældrepleje om året.

4. Konsekvent og realistisk udlændingepolitik
Antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark, betyder noget. For vores økonomi, vores sammenhængskraft og vores evne til at sikre en vellykket integration. Vores politik har virket. I 2017 oplevede Danmark den laveste tilstrømning af asylansøgere i 9 år. Og andelen af flygtninge og familiesammenførte, der er i arbejde og bidrager til fællesskabet, er blevet øget markant.