Generalforsamling 2014

28. maj 2017

Formandens beretning – Sunds Venstres Generalforsamling 2014
 
1. Idet jeg nu afgiver formandens beretning, vil jeg minde om, at formålet med beretningen er at se tilbage på det år der er gået, og her gøre status.  Sidste år blev der efterspurgt noget om hvad Venstre vil, i forbindelse med formandens beretning. 
 
Det ville vi imødekomme ved at invitere Kristian Jensen til at give et indlæg i aften. Kristian skulle have været på inden min beretning, han kan langt bedre end jeg og bestyrelsen fortælle hvad Venstre vil. 
 
Desværre blev vi ramt af ”den politiske virkelighed”, idet Kristian er til forhandling om erhvervsskolereformen. Vi må jo nok erkende, at de forhandlinger er lidt vigtigere end vores generalforsamling.
 
Kristian har lovet, at komme til os ved en anden lejlighed.
 
Efter generalforsamlingen kommer Camilla og Søren Peder på, hvor de kan fortælle lidt om hvad Venstre vil i Herning. Da vi er kommet tidligere i gang med generalforsamlingen end planlagt, bliver deres indlæg lidt længere.
 
2. Hvis vi tager årets begivenheder i rækkefølge, så havde vi til Grundlovsdag inviteret Søren Gade til at holde talen. Søren var som altid god, underholdende og absolut værd at høre på. Der var da også 125 fremmødte på dagen.
 
Som det er en tradition blev mødet holdt hos Hanne og Niels Østergaard. Endnu engang var vi heldige med vejret.  Ligesom året før havde vi valgt at holde den efterfølgende del af mødet indendørs. 
Her var der mulighed for at købe kaffe og kage (tak til vores hustruer igen for bagning). 
 Man kunne få en snak med Søren Gade.   Søren Peder fortalte om aktuelle sager fra Byrådet.    Endeligt fik Camilla lejlighed til at præsentere sig selv.
 
Tak til Hanne og Niels, fordi de lægger have og lokaler til Grundlovsdagen. Jeg kan ikke forestille mig et bedre sted at holde Grundlovsmødet.
 
3. Ud over Grundlovsdagen forsøgte vi at gennemføre et besøg i Boxen, krydret med et møde med Kristian Jensen.  Vi måtte desværre aflyse grundet få tilmeldte. 
 
Jeg tror vi må erkende, at medlemmerne ikke er interesseret i besøg, vinsmagning og lignende. Senere i aften vil vi rigtig gerne høre hvad der vil have Jeres interesse.  Skal det f.eks. være en rent politisk aften, altså en debat med relevante politikere eller erhvervspersoner?  Eller har vi blot ikke fundet de rigtige steder at besøge?
 
4. Årets helt store opgave for vælgerforeningen var naturligvis Kommune- og Regionsvalget. Som I hørte på sidste års generalforsamling blev vi kort før deadline bedt om at finde en ekstra kandidat.  Det var en konsekvens af nedlæggelsen af Simmelkær-Ilskov Vælgerforening og det faktum, at byer som havde haft en ekstra plads i byrådet ikke ønskede at beholde denne.
 
5. I bakkede op omkring bestyrelsens forslag til kandidater, nemlig Camilla og Søren Peder. 
 
Bestyrelsen valgte at give begge kandidater lige stor hjælp og opbakning. Selvom der ikke er nogen som har sagt noget til bestyrelsen har jeg erfaret, at nogle medlemmer mente at vi skulle have en spidskandidat. 
 
Det er selvfølgelig ærgerligt, at man vælger at udtrykke sin utilfredshed overfor andre frem for bestyrelsen. Men, Valget viste, at vi gjorde det rigtige. Det håber jeg, at tvivlerne bemærkede.
 
6. Under valgkampen var Camilla og Søren Peder på ballerne  Noget der blev bemærket langt omkring.
 
Camilla og Søren Peder var synlige i Ilskov, Simmelkær og Sunds under valgkampen. De fik rigtig mange borgere i tale. 
 
Bestyrelsen var på Sunds Kræmmermarked med et telt, hvor Camilla og Søren Peder kunne møde borgerne.  Desværre regnede det meste af den weekend væk. Så det var ikke til at vide om folk blot søgte ly for regnen, eller om de virkelig ønskede at møde vores kandidater, når de kom ind i teltet.
 
7. Valgkampen var præget af god ro og orden. Jeg synes ikke, at der var de store dramaer.  Der var desværre kandidater fra andre byer som helt klart ikke stillede op for at komme i Byrådet. Det er beskæmmende for både partiet og for demokratiet.  Men jeg synes, at valgkampen generelt kørte sobert. 
 
8. Resultatet for Venstre var en tilbagegang på én plads i Byrådet. Det kan ikke siges at være dramatisk. Det er glædeligt, at vi i de næste 4 år har et Byråd med stort Venstre flertal, og med Lars Krarup ved roret. 
 
At valgkampen forløb fredeligt, og at Lars Krarup og Venstre fortsætter med stort flertal skyldes alene de gode resultater Lars og Venstre har leveret de sidste 4 år (og før dem). Der var simpelthen ikke noget at komme efter, for de andre partier.
 
9. I den forbindelse vil jeg minde om, at bestyrelsens opgave er at støtte vores politikere, ikke at drive politik. 
 
Derfor har I ikke set bestyrelsen skrive læserbreve m.m., det overlader vi til politikerne.  Men vi støttede selvfølgelig Camilla og Søren Peder, når vi kunne, f.eks. når de stod i teltet ved Super-Brugsen eller REMA 1000 og på Sunds Kræmmermarked.
 
10. Efter kommunalvalget den 19. november er Venstre Danmarks suverænt største borgmesterparti. Vi har:  48 borgmestre i landets 98 kommuner og 5 rådmænd/borgmestre i København, Aarhus, Aalborg og Odense kommuner.   61 regionsrådsmedlemmer i landets 5 regionsråd   2 regionsrådsformænd i landets 5 regioner  767 medlemmer i landets 98 kommunalbestyrelser (fremgang på 69) 
Tallene viser, at Venstre ved kommunalvalget fik over 130.000 ekstra stemmer i forhold til i 2009. I alt valgte næsten 830.000 danskere at sætte kryds ved Venstre 19. november 2013. 
 
I procenter havde Venstre en fremgang fra 24,8 i 2009 til 26,6 i 2013. Der var fremgang til Venstre i 65 kommuner. 
 
Herning Kommune er - ligesom i 2009 - Venstres absolutte højborg. Venstre fik 57,7 procent af samtlige gyldige stemmer afgivet i kommunen.
 
11. Kommunalvalget blev faktisk det tredje bedste for Venstre siden 2. Verdenskrig.  Over for det står Socialdemokratiet, som fik sit dårligste valg siden 2. Verdenskrig. 
 
12. Kommunalvalget medførte også, at Venstre overtog formandspladsen i KL. Der er ikke megen tvivl om, at Lars Krarup kunne have fået den plads hvis han ville.  Men Lars valgte at prioritere det lokale og familien, hvilket jeg finder meget sympatisk.
13. Hvis vi skal se en smule ud over vores lokale område, vil jeg lige citere et par linier fra Kristian Jensens nyhedsbrev sidste sommer:  ”Vi må sige, at regeringen har klaret sig mindre dårligt en forventet. Men samtidig at det jo skyldes en kombination af enorme løftebrud og en vilje til at overtage Venstres synspunkter. 
 
Et mønster har været, at når Venstre har foreslået en ny reform, så har regeringen startet med at skælde ud, og når der så var gået ca. 1 år, så har de overtaget vores holdning. 
 
Det var tilfældet med kontanthjælpsreformen, SU-reformen og erhvervsskattepakken. 
 
Venstre har holdt fast i at være en konstruktiv opposition og har lagt stemmer og ryg til alle de reformer, som har båret i den rigtige retning og styrket Danmark og dansk økonomi. 
 
Når regeringen i dag praler af brede forlig, så skyldes det i høj grad, at Venstre har været indstillet på at indgå i store aftaler, selv om vi er i opposition.”
 
14. For kort tid siden udtrådte SF af Regeringen efter en periode med stor uro, ikke blot i SF men også i Regeringen. Og året var præget af Ministre som måtte gå eller blev udstyret med næser, efter amatøragtige præstationer.  Set herfra er det hele faldet fra hinanden i Regeringen. At Helle ikke for længst har udskrevet valg skyldes alene taburet kløe. 
 
Helles Regering har haft 34 ministre på under 2½ år, nogle har siddet kortere end 2 måneder.
Vi hører i øvrigt stadig Regeringens medlemmer beskylde den tidligere Regering, når det ikke går som de har lovet. Hvornår mon de begynder at tage ansvar for egne handlinger?
 
 
15. Dansk Metals formand, Claus Jensen, gik på talerstolen på landsmødet 2013. Han er godt nok ikke ved at melde sig ind i Venstre, men det var da et tydeligt signal til Rød Blok.  Som Claus Jensen sagde på talerstolen til os Venstre folk: Vi vil det samme, nemlig velfærd for danskerne.
 
16. For Venstre er det ganske simpelt. Det skal kunne betale sig at arbejde. Derfor skal vi sikre, at de rette incitamenter er til stede. Før 1. januar, hvor dagpengereformen trådte i kraft, viste tallene deres tydelige sprog:
 
 330.000 danskere havde en svag økonomisk tilskyndelse til at arbejde.  48.000 fik mindre end 1.000 kr. ud af at gå på arbejde.  11.000 danskere gik på arbejde, selvom de ville have mere til rådighed, hvis de gik på offentlig forsørgelse.
 
17. Jeg nævnte, at Rød blok er udfordret, men Venstre har da også haft sine udfordringer sidste år. Lars Løkkes rejsesag og hans bilag var absolut ikke rare at være vidne til. Og det kostede nok stemmer - i en periode.
 
Sagen var en ren hetz som blev kørt af Ekstrabladet og TV2, godt assisteret af Enhedslisten.  Det kan godt være, at Lars Løkkes billetter var dyre, men det var den standard man havde vedtaget i organisationen. 
 
Rejsereglerne var vedtaget med dansk stemme, En sag der i øvrigt endte med, at Udviklingsminister Christian Friis-Bach tog sin afsked. 
 
Den beslutning var al ære værd. Christian Friis-Bach var velanskrevet internationalt og nationalt, og årsagen til hans afsked var, at han blev misinformeret af sine embedsmænd. 
 
At han valgte at tage ansvaret – og konsekvensen – var sympatisk.  Jeg tror han kunne have beholdt sin post hvis han havde ønsket det.
 
18. Som sagt: Jeg synes, at ”Lars Løkke sagen” var en usaglig, usmagelig personlig hetz. Lars fulgte blot de givne regler. 
 
Hvis formanden havde været fra et andet land, f.eks. hvis Tony Blair havde været formand, ville hverken TV2 eller Ekstrabladet have kørt den kampagne de gjorde. 
 
Hvis ikke der havde været den store fokus på prisen for Lars Løkkes rejser, havde de små unøjagtigheder i hans bilag ikke været interessante. Men de blev brugt til at holde sagen i kog i det uendelige.
 
Når det er sagt, så kunne Lars Løkke have håndteret sagen bedre end han gjorde. Mon ikke han fik lært noget af den proces.
 
19. Tilbage til det lokale: Valget i november kan ikke sammenlignes med valg til Folketinget, men i november var der som nævnt stor fremgang til Venstre. Så mon ikke vælgerne kunne gennemskue den smædekampagne der kørte kort tid inden.
 
20. Som I ved slog vi os sammen med Ilskov og Simmelkær, da de nedlagde deres vælgerforening. 
Dermed fik vi tilgang af ca. 30 medlemmer.  Vi havde således 143 medlemmer 1. januar 2013. 
 
Tallet faldt lidt, idet nogle af de ældre medlemmer i Ilskov og Simmelkær valgte at undlade gentegning af medlemskab.  Tallet 1. januar 2014 var således 131. 
 
Det tal er inden indbetaling af kontingent for 2014. Vi kan se, at der er faldet nogle få fra siden 1. januar.
 
21. Tillad mig en lille anekdote: I forbindelse med gentegning sidste år besøgte Søren Peder og jeg en ældre kvinde. Hun meddelte, at hun ikke mere ønskede medlemskab.  Det var hendes mand som i sin tid havde indmeldt hende, og nu havde han været død i over 30 år. Så nu hun synes nok hun kunne være bekendt at melde sig ud
 
22. Kontingent opkræves fremover via girokort sendt fra centralt hold. Vi fik fra Venstre besked om, at det fremover vil koste kr. 10,- pr. Girokort hvis vi holdt fast i ”den gamle” måde.
 
Ved at overgå til den centralt opkrævede ordning (NETS) betaler vi kr. 6.67 pr. medlem. Hvis I tilmelder Jer PBS/Elektronisk Girokort bliver det endnu billigere for os. 
 
Desværre udsendte Venstre girokortene tidligere end vi havde regnet med. Derfor nåede vi ikke at få indkaldelsen til generalforsamlingen på girokortene, som vi ellers plejer. 
 
Vi nåede derfor heller ikke, at give Jer besked om de ændrede forhold. Men, vi kan se af indbetalingerne, at det ikke betød noget.
 
23. Og så lige et par ord om valg til bestyrelsen, som vi skal til om lidt.
 
I år er der valg til Europaparlamentet, afstemning om EU Patentdomstolen. Folketingsvalget kommer indenfor mindre end 2 år.
 
De tre som i aften vælges til bestyrelsen vil blive involveret i de tre nævnte valg indenfor den 2-årige periode de vælges for.
 
Selvom vi ikke har kandidater fra Sunds, er der en del arbejde forbundet med valgene. Derfor er det vigtigt, at hvis man stiller op til bestyrelsen så skal man være klar til at gøre en aktiv indsats.
 
24. Jeg vil slutte med et par opfordringer:  Landsmødet afholdes i år i Herning 4.-5. oktober. Alle medlemmer af Venstre kan deltage, og det vil jeg opfordre Jer til. Mød op og blive inspireret.   Ligeledes Kommuneforeningens Generalforsamling d. 19 marts på Hotel Eyde.   I år har Claus Hjort Frederiksen sagt ja til at holde en tale på Kommuneforeningens generalforsamling. Og han holder hvert år en pep-talk på landsmødet - det er aldrig kedeligt
 
25. Til allersidst vil jeg opfordre Jer til at give os Jeres e-mail adresse, hvis ikke vi allerede har den.  Det er hurtigt og nemt at rundsende information via e-mail. Og vi kan spare en hel del tid eller porto, hvis vi kan kommunikere via e-mail.
 
Tak.