Gundlovsmøde 2012

28. maj 2017

Som annonceret var Domprovst Niels Christian Kobbelgaard inviteret til at holde årets Grundlovstale. Det var forventet, at mange Sunds borgere ville møde frem, for at se, høre og møde Kobbelgaard. Og vi blev ikke skuffede. Der mødte et sted imellem 90 og 100 deltagere op. 


Kobbelgaard gav en inspirerende tale, som ikke var politisk, men indeholdt politik, herunder selvfølgelig kirkepolitik. På sin sædvanligt lune måde tog 


Kobbelgaard os med fra Klods Hans til Pia Kjærsgaard, og fra Aalborg til Malaga.Talen gav stof til eftertanke, og var genstand for gode samtaler under den efterfølgende kaffe. 


Grundet det kølige og blæsende vejr, blev kaffen drukket indendørs. Hanne og Niels Østergaard havde heldigvis plads til de mange fremmødte indenfor. Og Vælgerforeningens Bestyrelse (nok mest hustruerne :-)) havde bagt masser af kager. Til gengæld måtte der brygges mange liter kaffe, da de medbragte mange termokander hurtigt blev tømt. Det blev til et par hyggelige timer, som blev afsluttet med et indlæg fra Søren Peder Jensen, om aktuelle emner i Sunds. Søren Peders indlæg gav anledning til en god debat, hvor de fremmødte gav ham nogle budskaber med tilbage til Byrådet. 

Vælgerforeningens Bestyrelse ser tilbage på dagen med stor tilfredshed, og takker de mange deltagere for at de mødte op, og for den gode stemning under kaffen og debatten. Samtidig skal der lyde en stor tak til Niels Christian Kobbelgaard for at han ville køre den lange vej fra Aalborg til Sunds, og for en god tale. 


På Vælgerforeningens vegne 

Mikkel